Scroll

Współpraca

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. w ramach ciągłego, zrównoważonego rozwoju, kładzie duży nacisk na nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z branżowymi instytucjami oraz uczelniami. Możliwość wymiany doświadczeń oraz specjalistyczne konsultacje w znacznym stopniu wpływają na efektywność i jakość prac jak również na ciągły rozwój stosowanych w górnictwie technologii.

W chwili obecnej PG SILESIA może poszczycić się współpracą z:

PolitechnikaPolitechnika Śląska to jedna z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych uczelni technicznych w Polsce. Znana jest przede wszystkim z tego, że dysponuje największym w województwie śląskim potencjałem naukowym w obszarze techniki i technologii. Uczelnia stawia na rozwój potencjału badawczego i edukacyjnego oraz wzrost oddziaływania uczelni na przedsięwzięcia innowacyjne w polskim przemyśle
i samorządach lokalnych.

 

WspolpracaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava jest czwartym pod względem wielkości uniwersytetem w Czechach. Uczelnia ta utożsamiana jest z niezwykle wysokim poziomem kształcenia w zakresie technicznym oraz ekonomicznym. Poprzez efektywne łączenie nauki z badaniami zdobyła uznanie nie tylko w granicach Czech, ale w całej Europie. Priorytetem uczelni jest promowanie edukacji i współpracy międzynarodowej zwłaszcza w obszarze rozwoju nowych technologii.

 

WspolpracaGórnicza Izba Przemysłowo-Handlowa zrzesza przede wszystkim producentów węgla kamiennego i brunatnego, producentów maszyn i urządzeń, a także przedsiębiorstwa usługowe i placówki naukowo-badawcze. Reprezentuje interesy należących do niej podmiotów gospodarczych wobec organów państwowych jak również samorządu terytorialnego. Głównym celem GIPH jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych
w niej przedsiębiorstw i instytucji, a także promocja tychże podmiotów w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.

 

WspolpracaGłówny Instytut Górnictwa to jednostka badawczo-rozwojowa związana z przemysłem wydobywczym. Ściśle związana jest z regionem Górnego Śląska, a jej podstawowe dziedziny działalności stanowią: górnictwo, inżynieria środowiska, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. PG SILESIA współpracuje z GIG w zakresie ochrony powierzchni terenów górniczych, zagadnień związanych z geofizyką
i geomechaniką górotworu oraz badaniami radiochemii w kopalni.

 

aghAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica jest nowoczesną Uczelnią publiczną o zasięgu ogólnopolskim, rozwijającą partnerską współpracę z uczelniami Europy i świata. Akademia Górniczo-Hutnicza jest uniwersytetem technicznym, w którym nauki ścisłe mają bardzo silną reprezentację i stanowią podstawę rozwoju maksymalnie szerokiego spektrum nauk stosowanych oraz stopniowo wzrastającej roli nauk humanistycznych. Zgodnie ze światowymi trendami rozwoju tworzy nowe kierunki kształcenia, ale zachowuje klasyczne, niezbędne do prawidłowego rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki kraju.