Scroll

Oferta handlowa

PG SILESIA dąży do produkcji węgla o wysokich parametrach, dlatego też w latach 2010-2011 zmodernizowano Zakład Przeróbczy w zakresie wzbogacania klas grubych.

Węgiel oferowany przez PG SILESIA posiada wysokie i stabilne parametry jakościowe, które są cenione przez odbiorców. Dzieje się tak za sprawą pełnego zautomatyzowania procesu produkcyjnego. Opiera się on na najnowocześniejszych urządzeniach i systemach stabilizacji paramentów produkcji, a także na nowoczesnych systemach ciągłej kontroli parametrów jakościowych na przenośnikach załadowczych z pomiarem skanującym całą strugę.

Dobra i stabilna jakość w złożu, wysoko wyspecjalizowana kadra Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, wiedza i kompetencje, a także stosowane technologie, reżim produkcyjny oraz ciągła kontrola jakości, gwarantują wysoką jakość oferowanych produktów.

PG SILESIA posiada własne laboratorium gdzie wykonywane są dzienne analizy z bieżącej produkcji.

W chwili obecnej PG SILESIA oferuje badanie próbek przy załadunkach i z produkcji sortymentów węgla przez niezależne instytucje takie jak: J.S. Hamilton Poland Ltd oraz SGS Polska Sp.z o.o.

Oferta handlowa PG SILESIA skierowana jest do:

  • Autoryzownych dilerów PG SILESIA
  • Całego przemysłu energetycznego i ciepłowniczego na terenie Polski oraz poza jej granicami

PG SILESIA oferuje następujące produkty:

Grube sortymenty węgla

GROSZEK II

 

Karty produktów grubych sortymentów węgla

Dokumentacja kruszywa NATURKRUSZ
Dokumentacja kruszywa PGS-HOKA
Cennik usług świadczonych na terenie Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o.