Scroll

Temat

Data utworzenia: 03.08.2015

Data ważności: 14.08.2015

Postepowanie nr PGS/C/9/2015 – Przebudowa chodnika wodnego nr 5 poz. VI (etap II)

PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wykonanie rekonstrukcji chodnika wodnego nr 5 poz. VI. Wyrobiska zlokalizowane są w rejonie podszybia poz. VI szybu Nr 3 PG SILESIA (-556m).

Przedmiot umowy obejmuje:

 • przebudowę wyrobiska,
 • wzmocnienie wyrobiska,
 • odtworzenie dróg transportu,
 • usunięciu zalegającego szlamu.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • początek realizacji 07.09.2015;
 • koniec realizacji 22.04.2016;

Wymagane informacje do oferty:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Wymagania wobec Dostawcy:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

 • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr PGS/C/9/2015 na adres:

  Departament Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • b. wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/C/9/2015).

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2015 r. o godzinie 12.00

Termin obowiązywania ofert:

6 miesięcy od terminu składania ofert

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Zbigniew Ciepliński, tel. 668648840, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

 

Temat

Data utworzenia: 13.07.2015

Data ważności: 07.08.2015

Postępowanie nr PGS/C/12/2015 - Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania, rozdzielni nN wraz infrastrukturą oraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę w PG SILESIA Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie, którego celem jest wykonanie opracowania ofertowego dotyczącego przyszłej budowy powierzchniowej stacji odmetanowania, rozdzielni nN wraz z infrastrukturą oraz z wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę w PG SILESIA Sp. z o.o.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Pan Bogusław Kóska tel.: 883 354 058, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Pan Wiesław Micor tel.: 668 648 738, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wymagane informacje:

 • podanie cen netto urządzeń, kosztów materiałów eksploatacyjnych i szybko zużywających się, serwisów oraz zużycia energii w okresie 10 lat od momentu ukończenia prac, w załączonym pliku „Załącznik nr 2 - PGS_C_12_2015 Formularz odpowiedzi”. W powyższym opracowaniu należy odnieść się do treści Załącznika nr 1.
 • przedstawienie harmonogramu prac,
 • przedstawienie referencji.

W przypadku, jeśli Wykonawca uzna to za technicznie i ekonomicznie uzasadnione, istnieje możliwość zaoferowania alternatywnego rozwiązania w zakresie ilości i konfiguracji dmuchaw oraz wydajności pojedynczej dmuchawy, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów technicznych zawartych w RFP.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • początek realizacji
 • koniec realizacji

Wymagane informacje do oferty:

Załącznik nr 1 - PGS_C_12_2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Wymagania wobec Dostawcy:

Załącznik nr 1 - PGS_C_12_2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób składania ofert:

Kompletne oferty należy przesłać:

 • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr PGS/C/12/2015 na adres:

  Departament Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • b. wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/C/12/2015).

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2015r., o godz. 12.00

Termin obowiązywania ofert:

6 miesięcy od terminu składania ofert

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Powyższe postępowanie ma na celu zebranie informacji, które posłużą do precyzyjnego określenia treści RFP i warunków na jakich oferty dotyczące inwestycji będą składane w toku dalszego postępowania.
 6. Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.
Temat

Data utworzenia: 03.08.2015

Data ważności: 10.08.2015

Postępowanie nr PGS/O/27/2015 – Zawarcie umów ramowych na wykonywanie opinii technicznych, dokumentacji projektowych i kosztorysowych związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego

PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zawarcie umów ramowych na wykonywanie opinii technicznych, dokumentacji projektowych i kosztorysowych w latach 2015 do 2016 związanych z usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Przedmiot umowy obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w dokumentacji projektowych, kosztorysowych, projektowo – kosztorysowych, opinii technicznych i techniczno – ekonomicznych, ekspertyz związanych z usuwaniem szkód spowodowanych eksploatacją górniczą dla:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków gospodarczych,
 • obiektów towarzyszących (ogrodzenia, studnie, szklarnie, garaże, place, chodniki itp.) na postawie odrębnych zamówień, w ramach umowy ramowej.

Termin realizacji przedmiotu zapytania:

 • początek realizacji 01.08.2015;
 • koniec realizacji 31.12.2016;

Wymagane informacje do oferty:

Zgodnie z załącznikiem nr 2

Wymagania wobec Dostawcy:

Zgodnie z załącznikiem nr 2

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym Zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

 • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr PGS/O/27/2015 na adres:

  Departament Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • b. wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/O/27/2015).

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2015 r. o godzinie 12.00

Termin obowiązywania ofert:

18 miesięcy od terminu składania ofert

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pani Mariola Mizera, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , oraz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest ono jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty i jej wariantu oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.