Scroll

Temat

Data utworzenia: 13.04.2015

Data ważności: 27.04.2015

Postępowanie PGS/C/7/2015 - Zabudowa rurociągu ppoż. w szybie Nr 3 od zrębu do poziomu IV

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na zabudowę rurociągu ppoż. z rur stalowych w szybie Nr 3 PG SILESIA od zrębu do poziomu IV, z wyprowadzeniami na poziom I i IV, wraz ze stacjami redukcyjnymi oraz wykonanie połączeń z istniejącą siecią rurociągów.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Załączniku nr 1.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania wszelkie pytania, zawiadomienia oraz inne informacje prosimy kierować drogą elektroniczną do Pana Wiesława Wójtowicza drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

PG SILESIA zwraca się z uprzejmą prośbą o dostarczenie drogą mailową potwierdzenia udziału w postępowaniu oraz złożenia oferty do dnia 27.04.2015r lub powodu z jakiego nie zamierzają Państwo przedstawić oferty.

120 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • Załącznik nr 2 - PGS_C_7_2015 Formularz odpowiedzi;
 • kosztorys szczegółowy według własnej koncepcji w oparciu o Załącznik nr 1 - PGS_C_7_2015 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia;
 • atesty;
 • deklaracje zgodności;
 • świadectwa jakości;
 • dokumentacje techniczno-ruchowe;
 • referencje – pozytywne opinie klientów Dostawcy;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Oferty należy przesłać:

 • w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr PGS/C/7/2015 na adres:

  Departament Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/C/7/2015)

W przypadku przesyłek, decyduje data wpłynięcia do PG SILESIA.

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
 5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.