Scroll

Temat

Data utworzenia: 29.10.2014

Data ważności: 04.11.2014

Postępowanie nr PGS/ZI/159/2014 – Remont wyłączników awaryjnych CWA.

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont wyłączników awaryjnych CWA w ilości 15 szt.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Paweł Pawelec tel. 668 648 729.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (do 31.11. 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/159/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 29.10.2014

Data ważności: 07.11.2014

Postepowanie nr PO-1111832 – Przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników PG Silesia

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na Przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników PG Silesia w ilościach:

 • Wartość brutto 100zł – 1200 szt
 • Wartość brutto 120zł – 40 szt

Ilość paczek jest oszacowana na dzień dzisiejszy, zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania deklarowanej ilości +/- 10%. Wszystkie produkty musza być świeże i posiadać conajmniej 4 miesięczny termin przydatności do spożycia liczac od dnia dostarczenia paczek. Nie dopuszcza się w zawartości paczki wyrobów czekoladopodobnych. Minimalna ilość produktów w paczce 20szt. Paczka nie może zawierać lizaków mogących uszkodzić opakowanie i innych kruchych i łamliwych produktów (np. paluszki). Ilość drobnych elementów (np. batony, małe czekoladki) nie powinna przekraczać 7 szt. Mile widziana możliwość wymiany produktów (2-3 elementy na inne na wniosek Odbiorcy.

Paczka powinna być zapakowana w torbę foliową (reklamówka) z nadrukiem świątecznym.

Dostawca dostarczy paczki własnym transportem i złoży we wskazanym miejscu na własny koszt.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Beata Pawela tel: 668 649 281.

Wymagane informacje do oferty:

 • szczegółowy opis składników paczki w każdym z 2 wariantów cenowych;
 • potwierdzenie termin realizacji (do 01.12.2014);
 • ewentualne referencje;
 • potwierdzenie, że Dostawca zapewni własnych pracowników do wydawania paczek w terminie określonym poniżej;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PO-1111832).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 07.11.2014 o godzinie 12.00.

Wyboru dostawcy paczek dokona Komisja Socjalna na podstawie złożonych ofert oraz paczek przygotowanych do prezentacji. W związku z tym warunkiem udziału w przetargu jest dostarczenie wraz z ofertą proponowanych zestawów do PG Silesia w terminie do 07.11.2014r.

Termin wydawania paczek: od 03.12.2014 do 08.12.2014 (z wyłączenie niedzieli) w godzinach 6.00-18.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 29.10.2014

Data ważności: 04.11.2014

Postępowanie nr PGS/ZI/158/2014 – Remont wyłączników awaryjnych KFS-5.

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont wyłączników awaryjnych KFS-5 w ilości 33 szt.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Paweł Pawelec tel. 668 648 729.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (do 31.11. 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/158/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 12.09.2014

Data ważności: 17.09.2014

Postępowanie nr PGS/ZI/148/2014 – Remont pompy hydraulicznej typu PHBO 1700 do spągoładowarki PSU-9000 produkcji FERRIT

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na remont pompy hydraulicznej typu PHBO 1700 do spągoładowarki PSU-9000 produkcji Ferrit w ilości 1 szt.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Janusz Olek tel.668 646 930.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (wrzesień 2014r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/148/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 17.09.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.