Scroll

 
Temat

Data utworzenia: 25.02.2015

Data ważności: 02.03.2015

Postępowanie nr PGS/ZI/9/2015 – Naprawa pompy wtryskowej DELPHI zespołu prądotwórczego GI 55S A60

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na awaryjną naprawę pompy wtryskowej DELPHI (silnik wysokoprężny IVECO typ F5CE0485A*B001) zespołu prądotwórczego GI 55S A60: wyciek oleju napędowego podczas pracy silnika z otworu rewizyjno-kontrolnego w korpusie pompy.

Zespół prądotwórczy pracuje w systemie awaryjnego zasilania urządzeń systemu kontroli parametrów bezpieczeństwa i monitoringu atmosfery. W związku z powyższym okres postoju zespołu prądotwórczego musi być ograniczony do minimum i wykonawca powinien zapewnić zamienną pompę wtryskową na okres naprawy urządzenia.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Adam Kijas tel. 668648357.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (10.03.2015 r.);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od daty wpływu faktury płatność na koniec miesiąca.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/9/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 02.03.2015 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Temat

Data utworzenia: 20.02.2015

Data ważności: 06.03.2015

Postepowanie nr PGS/PZ/INW/6/2015 w sprawie dzierżawy ciągnika spągowej zębatej kolejki elektrycznej wraz z platformą nośną

PG Silesia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dzierżawę ciągnika spągowej zębatej kolejki elektrycznej wraz z platformą nośną.

Wymagania wobec Dostawcy:

 • Zleceniobiorca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, a także dysponuje personelem i potencjałem technicznym umożliwiającym mu wykonanie usług z najwyższą zawodową starannością i w umówionym terminie.
 • Zleceniobiorca dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres działalności jest krótszy, to za ten okres) zleceniobiorca wykonuje usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest wykazać, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości pozwalającej zrealizować zamówienie; w okresie realizacji umowy będą posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

Termin realizacji:

Od 20.04.2015 do 09.07.2015

Warunki płatności:

90 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym zamawiający otrzymał fakturę. PG SILESIA wyklucza możliwość stosowania zaliczek i przedpłat.

Sposób przygotowania oferty:

Sposób przygotowania oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji;
 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje na transport obudowy zmechanizowanej kolejką spągową zębatą przy nachyleniach około 30° w okresie ostatnich 3 lat;
 • czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii;
 • gwarancja w całym okresie;
 • cena dzierżawy na dobę (wartość netto PLN);
 • koszt transportu dostawy i zwrotu po stronie Wykonawcy;
 • projekt umowy dzierżawy;
 • potwierdzenie uprawnień i kwalifikacji serwisu;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Sposób składania oferty:

Kompletne oferty należy przesłać:

 • a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem:

  Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/6/2015 na adres:

  Sławomir Nowakowski

  Dyrektor Departamentu Zakupów

  Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.

  ul. Górnicza 60

  43-502 Czechowice-Dziedzice

 • b. wersja elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/PZ/INW/6/2015).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 06.03.2015 r. o godzinie 12.00.

Termin obowiązywania ofert:
Do 01.04.2015r.

Sposób komunikacji:
W toku postępowania na wszelkie pytania odpowiedzi udzieli Pan Bogusław Kóska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.
Załączniki:

Załącznik 1