Scroll

Temat

Data utworzenia: 21.11.2014

Data ważności: 27.11.2014

Postępowanie nr PGS/ZI/167/2014 – Dzierżawa ładowarki zgarniakowej ZPP-2z

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dzierżawę ładowarki zgarniakowej ZPP-2z wraz z wyposażeniem elektrycznym 500V.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych David Zuba tel. 668 649 291.

Wymagane informacje do oferty:

 • terminu dzierżawy – do uzgodnienia;
 • okresu dzierżawy – 3 miesiące z możliwością przedłużenia ;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto za dzień kalendarzowy (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • deklaracja zgodności;
 • atesty;
 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/167/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

 

Temat

Data utworzenia: 17.11.2014

Data ważności: 01.12.2014

Postępowanie nr PGS/INW/54/2014 – Modernizacja kotłowni Zakładu ciepłowniczego. Etap I realizacji przedmiotu zamówienia. Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektów oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

W imieniu Mining Services and Engineering Sp. z o.o. PG SILESIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg na modernizacja kotłowni zakładu ciepłowniczego.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Maciej Małys Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (do 01.12. 2014r);
 • podanie ceny netto (PLN);

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Maciej Małys Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • referencje dotyczące realizacji projektów kotłowni gazowych.

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/INW/54/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. Mining Services and Engineering Sp. z o.o. nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. Mining Services and Engineering Sp. z o.o. może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez Mining Services and Engineering Sp. z o.o. takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. Mining Services and Engineering Sp. z o.o. przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
Załączniki:

Załącznik 1

Temat

Data utworzenia: 19.11.2014

Data ważności: 28.11.2014

Postepowanie nr PGS/ZI/165/2014 – Badanie gruntu

Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na badanie gruntu.

Wykonanie 8 otworów wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dopełnienie wszystkich formalności urzędowych. Badanie gruntu na działce nr: 4211/28, 4211/37, 166/121.

Określenie warunków gruntowych posadowienie nowej stacji odmetanowania.

Sposób komunikacji:

W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz dodatkowo w sprawach technicznych i formalnych Damian Goczał: tel 668 590 935.

Wymagane informacje do oferty:

 • potwierdzenie terminu realizacji (do 31.03. 2015r);
 • podanie okresu gwarancji;
 • potwierdzenie, że transport na adres Zamawiającego po stronie Wykonawcy;
 • podanie ceny netto (PLN);

Termin płatności obowiązujący w PG SILESIA wynosi 90 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym faktura została doręczona Zamawiającemu.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 • referencje;

W przypadku braku wymaganych informacji oferta zostanie uznana za nieważną.

Kompletne oferty należy przesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (w temacie wiadomości: Oferta dot. postępowania nr PGS/ZI/165/2014).

Termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2014 o godzinie 12.00.

Informacje dodatkowe:

 1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny – poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
 3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.