Scroll

Zasady współpracy

W celu nawiązania partnerskich relacji ułatwiających obu stronom wzajemne zrozumienie oraz rzetelne wypełnienie zobowiązań wynikających z zawieranych umów, naszym Kontrahentom przedstawiamy zasady współpracy obowiązujące w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA“ Spółka z o.o.

Warunki zawarte w przedstawionych dokumentach mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych od dnia 1 grudnia 2016r.

 

Ogólne Warunki Zakupu

 

Zasady współpracy