Scroll

Społeczność lokalna

Relacje z samorządami lokalnymi, urzędami, instytucjami państwowymi

Spółka mając świadomość wpływu wywieranego na otoczenie dba o prawidłowe relacje ze środowiskiem lokalnym. Relacje te oparte są zasadzie partnerstwa, przestrzegania prawa i transparentności podejmowanych działań. PG SILESIA wspiera lokalne inicjatywy służące podniesieniu jakości życia mieszkańców m.in. poprzez częściowe finansowanie przebudowy infrastruktury drogowej.

Realizacja strategii społecznej odpowiedzialności biznesu wiąże się bezpośrednio z działalnością sponsoringową. PG SILESIA kreuje wizerunek przedsiębiorstwa aktywnie wspierając organizacje pozarządowe i lokalną społeczność. Nacisk kładziemy przede wszystkim na wsparcie mieszkańców regionu, rozwój infrastruktury i dotacje instytucji działających na rzecz potrzebujących. 

Wprowadzanie programów prospołecznych i czynne uczestnictwo PG SILESIA w działaniach sponsoringowych pozwoliło na nawiązanie współpracy między innymi z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bielsku – Białej, dla którego ufundowaliśmy zakup fantomu do profesjonalnego i efektywnego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Obok działań sponsoringowych aktywnie włączamy się też w działalność charytatywną. Nasze Przedsiębiorstwo wspiera placówki oświatowe i wychowawcze.  Podopieczni Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach Dziedzicach otrzymują bony żywnościowe finansowane przez PG SILESIA. Zimą przekazaliśmy ponad dziesięć ton węgla Fundacji "S.O.S. Dla Zwierząt" - wspierając tym samym działalność kilku schronisk dla bezpańskich czworonogów na terenie powiatu.

PG SILESIA czynnie włącza się też w wydarzenia kulturalne. Sponsorujemy i współorganizujemy szereg imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych  dla lokalnej społeczności. Współorganizowaliśmy między innymi obchody dni miasta Czechowic –Dziedzic, a także wspieramy finansowo organizatorów "Dni Goczałkowic". Współpracujemy także z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku - Białej, które dzięki naszemu wsparciu, w ubiegłym roku zorganizowało m.in. cykl spotkań i wydarzeń kulturalnych związanych ze współczesną kulturą czeską. 

Działalność sponsoringowa dotyczy również finansowego wsparcia i współorganizacji wydarzeń branżowych oraz promowania wiedzy, szczególnie w obszarze działalności Przedsiębiorstwa. W tym zakresie współpracujemy z wieloma partnerami m.in. z Czesko-Polską Izbą Handlową, która przy naszym wsparciu zorganizowała XVIII Spotkanie Biznesu w Ostrawie, a także z jedną z największych w kraju grup medialnych PTWP i Nowym Przemysłem, które zorganizowały międzynarodową konferencję tematyczną "Górnictwo 2012".