Scroll

Klienci/kontrahenci

Relacje z klientami

Zadowolenie klientów gwarantuje sukces Spółki. W PG SILESIA uczciwość, etyka zawodowa i wzajemny szacunek są podstawą udanych i trwałych relacji biznesowych. Pracownicy są zobowiązani przekazywać klientom jasne, konkretne i rzetelne informacje dotyczące produktów, cen, jakości, terminu dostawy. PG SILESIA ponosi pełną odpowiedzialność za jakość oferowanych produktów.

 

Relacje z dostawcami

Firmy realizujące dostawy na rzecz Spółki wybierane są zgodnie z prawem i obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami w oparciu o następujące kryteria: atrakcyjność oferty cenowej, jakość towarów i usług, rzetelność, terminowość. Pracownicy PG SILESIA przy wyborze oferty mogą kierować się tylko przesłankami merytorycznymi, są zobowiązani do traktowania dostawców zgodnie z zasadami uczciwości oraz w sposób nieograniczający wolnej konkurencji. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania mające charakter korupcyjny.