Scroll

Zastrzeżenia prawne

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższych warunków, właściwych przepisów prawa oraz polityki prywatności.

  • Właścicielem serwisu www.pgsilesia.pl oraz materiałów i publikacji w nim zawartych jest Przedsiębiorstwo Górnicze ”SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (dalej PG SILESIA).
  • Nazwa oraz logo PG SILESIA są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do PG SILESIA.
  • PG SILESIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, w całości lub w części, informacji i materiałów zawartych na stronie internetowej.
  • Zawartość dostępna na stronie internetowej jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Materiały dostępne na stronie (np. logo, zdjęcia, informacje) nie mogą być modyfikowane, powielane, rozprowadzane lub wykorzystywane w innych celach publicznych lub komercyjnych, chyba że PG SILESIA wyda na to wyraźną zgodę na piśmie.
  • Pobranie ze strony internetowej określonych materiałów nie może naruszać praw autorskich należących do PG SILESIA, a użytkownik ma obowiązek pozostawić zamieszczony na materiale opis lub, w przypadku jego braku podać, informacje dotyczące praw autorskich i źródła pochodzenia pobranego materiału.
  • Przedstawicielom mediów przysługuje prawo do korzystania z informacji zamieszczonych na stronie internetowej za podaniem źródła informacji.
  • Ewentualne linki do serwisów internetowych stron trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. PG SILESIA nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych stronach.
  • W celu skorzystania z usług lub zakupu towarów od PG SILESIA, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub towaru, warunków handlowych, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub zakupu określonego towaru.