Scroll

ZMIANY W ZARZĄDZIE PG SILESIA

 Czechowice-Dziedzice, 5 marca 2018

ZMIANY W ZARZĄDZIE PG SILESIA

Jan Marinov został nowym Prezesem Zarządu PG SILESIA. Zastąpił on na tej pozycji Michala Heřmana, który funkcję Prezesa pełnił od grudnia 2012 roku. Michal Heřman pozostaje w Zarządzie PG SILESIA na stanowisku Członka Zarządu.

Michal Heřman zarządzał PG SILESIA w czasie, gdy kopalnia przechodziła gruntowną modernizację. Dzięki temu procesowi stała się ona wzorem efektywności dla pozostałych śląskich kopalń. Zadaniem Jana Marinova będzie kontynuowanie zwiększania poziomu efektywności oraz dalsze wzmacnianie pozycji PG SILESIA na rynku. Jednocześnie chciałbym życzyć Janowi wielu sukcesów w realizacji ambitnych planów – powiedział Tomáš David, Przewodniczący Rady Nadzorczej PG SILESIA.

Do tej pory Jan Marinov był Wiceprezesem Zarządu firmy AL INVEST Břidličná. Wcześniej pracował na stanowisku dyrektora ŽDB GROUP. Funkcję Prezesa Zarządu PG SILESIA pełni od 1 marca 2018 roku.

Podstawową działalnością PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.) jest wydobycie węgla kamiennego. Spółka produkuje węgiel kamienny przeznaczony dla sektora energetycznego, jak również do sprzedaży detalicznej.

Jan Marinov 143

Jan Marinov, Prezes Zarządu PG SILESIA

 

Małgorzata Bajer, Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR