Scroll

Bumech S.A. zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę kupna udziałów w PG SILESIA i MSE

 Czechowice-Dziedzice, 29 stycznia 2021 roku

Bumech S.A. zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę kupna udziałów w PG SILESIA i MSE.

W czwartek, 28 stycznia 2021 roku, firma Bumech S.A. zawarła z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przyrzeczoną umowę kupna udziałów w Przedsiębiorstwie Górniczym ‘SILESIA’ Sp. z o.o. i spółce Mining Services and Engineering. W związku z przekształceniami właścicielskimi zmianie uległ również skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PG SILESIA i MSE.

Przedmiotem umowy jest zakup przez Bumech S.A. łącznie 99,975 proc. udziałów w kapitale zakładowym w spółce Przedsiębiorstwo Górnicze ‘SILESIA’ Sp. z o.o. - 38,946 proc. udziałów w kapitale zakładowym PG SILESIA od EPH oraz 61,029 proc. udziałów w kapitale zakładowym PG SILESIA od BDL, a ponadto 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering Sp. z o.o. od EPH.

W związku z przekształceniami, zmianie uległ również skład Zarządu i Rady Nadzorczej PG SILESIA i MSE.

Zarząd:

Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu

Marek Celmer – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Szymon Adamecki

Bogusław Kóska

BUMECH S.A. to firma z branży maszynowej świadcząca usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności Spółki to drążenie wyrobisk podziemnych, produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej.

Małgorzata Bajer

Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR