Scroll

Dostępne oferty pracy

SZTYGAR ZMIANOWY- DZIAŁ MECHANICZNY

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej.

Obecnie, w związku z rozwojem Spółki, poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Sztygar zmianowy w dziale mechanicznym

Zakres obowiązków:

             Nadzór nad ruchem urządzeń maszynowych pod ziemią;
•             Organizowanie, koordynacja i kierowanie pracami w brygadzie Działu Mechanicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•             Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa ruchu urządzeń maszynowych na dole kopalni;
•             Nadzór nad prowadzeniem prac konserwacyjnych, remontowych i eksploatacyjnych przy urządzeniach maszynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
•             Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w w/w zakresie;

Wymagania:

•             Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, Kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe;
•             Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;
•             Minimum roczna praktyka zawodowa pod ziemią w zakresie obejmującym czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego specjalności mechanicznej;
•             Umiejętności zorganizowania pracy i kierowania zespołem;

Oferujemy:

•             Wynagrodzenie, system premiowy i dodatki gwarantowane przez wewnętrzny regulamin,
•             Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z pełnymi składkami,

•             Wcześniejsze uprawnienia emerytalne,
•             Stabilne zatrudnienie,
•             Pokrycie kosztów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe
•             Dodatki funkcyjne
•             Dodatki za pracę w systemie 24/7
•             Ekwiwalent za węgiel
•             Barbórkę
•             Wczasy po gruszą
•             Bony żywieniowe
•             Bony świąteczne
•             Paczki mikołajkowe dla dzieci

Kontakt:

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ

 

APLIKUJ