Scroll

Dostępne oferty pracy

SZTYGAR ZMIANOWY- DZIAŁ MECHANICZNY

 Zakres obowiązków:

Nadzór nad ruchem urządzeń maszynowych pod ziemią;

Organizowanie, koordynacja i kierowanie pracami w brygadzie Działu Mechanicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa ruchu urządzeń maszynowych na dole kopalni;

Nadzór nad prowadzeniem prac konserwacyjnych, remontowych i eksploatacyjnych przy urządzeniach maszynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w w/w zakresie;

Wymagania:

Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, Kierunek: Górnictwo i Geologia, specjalność: Maszyny Górnicze, Budowlane i Drogowe;

Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny;

Minimum roczna praktyka zawodowa pod ziemią w zakresie obejmującym czynności w dozorze ruchu podziemnego zakładu górniczego specjalności mechanicznej;

Umiejętności zorganizowania pracy i kierowania zespołem;

Oferujemy:

Pracę w prężnie rozwijającej się firmie;

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Atrakcyjny system premiowy;

Talony na posiłki regeneracyjne;

Bogaty pakiet świadczeń socjalnych;

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 

 APLIKUJ

 

  • Nadzór nad ruchem urządzeń maszynowych pod ziemią;
  • Organizowanie, koordynacja i kierowanie pracami w brygadzie Działu Mechanicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • Zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa ruchu urządzeń maszynowych na dole kopalni;
Nadzór nad prowadzeniem prac konserwacyjnych, remontowych i eksploatacyjnych przy urządzeniach maszynowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;