Scroll

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ KOTŁOWNI MSE

Czechowice-Dziedzice, 3 października 2016

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ KOTŁOWNI MSE

W poniedziałek, 3 października 2016, w siedzibie spółki Mining Services and Engineering Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi. Gestem tym zakończył się niezwykle ważny etap modernizacji Zakładu Ciepłowniczego ‘SILESIA’ – oficjalnie do użytku oddana została nowa kotłownia. Wartość całego przedsięwzięcia sięga 11 mln PLN.

Prace projektowe nowej kotłowni rozpoczęły się w kwietniu 2015 roku, a obejmowały one zastosowanie w niej kotłów gazowych BOSCH i palników DRAIZLER zasilanych metanem - uwalnianym w procesie wydobycia w PG SILESIA - z możliwością awaryjnego zasilania olejem opałowym. Moc kotłowni gazowej wynosi 17 MW, a składają się na nią dwa kotły o mocy 8 MW i jeden kocioł 1 MW, który będzie wykorzystywany do podgrzewania wody w łaźniach górniczych PG SILESIA poza sezonem grzewczym.

W ramach inwestycji zabudowano awaryjny zbiornik oleju opałowego, nową stację uzdatniania wody dla kotłów z zupełnie nowym systemem zasilania (wraz z zasilaniem awaryjnym i modernizacją linii kablowych). Przeprowadzono także modernizację istniejącego gazociągu wraz z estakadą. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie prawie 6,5 mln zł. Pozostałą część inwestycji sfinansowano ze środków własnych.

Spółka Mining Services and Engineering Sp. z o.o. przejęła Zakład Ciepłowniczy ‘Silesia’ od Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w 2014 roku. Zakład ten produkuje i dostarcza ciepło do PG SILESIA, dodatkowo zaopatruje odbiorców zewnętrznych w Czechowicach – Dziedzicach. Poza tym zajmuje się również uzdatnianiem wody - głównie na potrzeby kopalni - a także odprowadzaniem ścieków, także miejskich. Obiekty ciepłowni znajdują się na terenie PG SILESIA.

Mining Services and Engineering Sp. z o.o. należy do spółki EPH, pionowo zintegrowanej grupy, która posiada swoje aktywa w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Swoją działalność prowadzi głównie w dwóch obszarach: wytwarzanie ciepła i energii i przesył gazu ziemnego - jego dystrybucja oraz dostawy.

Zrealizowana inwestycja jest jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w całej grupie EPH. Pokazuje to w jaki sposób nasz właściciel podchodzi do kolejnych inwestycji w Polsce – nie uznaje półśrodków, każda modernizacja realizowana przez grupę opiera się na najnowocześniejszej technologii. Bez wątpienia nowa kotłownia będzie miała bardzo pozytywny wpływ na ochronę środowiska: po pierwsze ze względu na ograniczenie emisji metanu do atmosfery przez PG SILESIA, a także poprzez ograniczenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń przez samą kotłownię. Przede wszystkim jednak poprawie ulegną warunki pracy załogi – powiedział podczas ceremonii Michal Heřman, Prezes Zarządu MSE.

 

foto

foto

foto

 

Małgorzata Bajer

Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR