Scroll

PG SILESIA partnerem Jubileuszowej X Edycji Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym

Czechowice-Dziedzice, 28.01.2015

PG SILESIA partnerem Jubileuszowej X Edycji Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym.

28 stycznia 2015 na terenie PG SILESIA odbyły się X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym. Jednostki biorące udział w zawodach wykonywały zadania praktyczne na terenie kopalni. Organizatorem całego przedsięwzięcia było Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Powiat Bielski.

W środę, 28 stycznia 2015 roku, PG SILESIA gościła na swoim terenie uczestników X Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Już od godziny 7:00 poszczególne jednostki wjeżdżały na teren kopalni, by tam wykonywać określone zadania praktyczne. Odpowiednie przetransportowanie poszkodowanych, współpraca z zastępem ratowników górniczych, szybka analiza odniesionych obrażeń oraz wdrożenie odpowiednich procedur – m. in. te czynniki stanowiły podstawę do oceny wykonania zadania przez uczestników.

ratownictwo 2

Do zawodów zgłosiło się 45 jednostek z Polski oraz 10 ekip zagranicznych (m. in. z Grecji, Ukrainy, Litwy i Niemiec). Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Zdrowia – Bartosz Arłukowicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski – Piotr Litwa oraz Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz Powiat Bielski już od kilku lat wspólnie organizują mistrzostwa w ratownictwie medycznym. W zawodach mogą brać udział podstawowe i specjalistyczne zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, a także zespoły innych jednostek ratownictwa (ALS). PG SILESIA po raz pierwszy była partnerem wydarzenia. Głównym celem całego przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności ratowniczych wszystkich uczestników oraz ogólna promocja zasad bezpieczeństwa.

Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas wszystkich sprawą priorytetową. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń to najważniejsze zadania stawiane sobie przez Zarząd, Dyrekcję i Kierownictwo PG SILESIA. W tym zakresie przewidujemy głównie przeprowadzanie okresowych kontroli, wdrażanie programów poprawy bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, a także ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Poza wewnętrznymi działaniami staramy się regularnie promować wszystkie lokalne i ogólnokrajowe inicjatywy, których głównym celem jest rozpowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Stąd też organizacja X Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym na terenie naszej kopalni. Wszyscy przecież wiemy, że o bezpieczeństwie nigdy za dużo – powiedział Michal Heřman, Prezes Zarządu PG SILESIA.

2 1 

  

Małgorzata Bajer

Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR