Scroll

Mining Services and Engineering (MSE), siostrzana spółka PG SILESIA, nabyła Zakład Ciepłowniczy ”Silesia"

Czechowice – Dziedzice, 7 maja 2014

Mining Services and Engineering (MSE), siostrzana spółka PG SILESIA, nabyła Zakład Ciepłowniczy ”Silesia”.

Stosowną umowę podpisali 29 kwietnia b.r. Michał Heřman, Prezes PG SILESIA a także Prezes MSE oraz Agnieszka Serek, Wiceprezes Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. Z o.o. Zakład ciepłowniczy został wydzielony ze struktur NSE.

Tego samego dnia MSE uzyskała również koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

Zakład ciepłowniczy ”Silesia” produkuje i dostarcza ciepło do PG SILESIA, ale zaopatruje również odbiorców zewnętrznych w Czechowicach – Dziedzicach.  Poza tym zajmuje się uzdatnianiem wody, głównie na potrzeby kopalni, a także odprowadzaniem ścieków, również miejskich. Obiekty ciepłowni znajdują się na terenie PG SILESIA. 

Częścią transakcji było również przejęcie dotychczasowych pracowników NSE.

Głównym powodem przejęcia zakładu ciepłowniczego było przede wszystkim zabezpieczenie źródła energii dla PG SILESIA. Zależało nam na tym, żeby takie źródło znaleźć w ramach grupy EPH – wyjaśnił MichalHeřman, który w spółce MSE pełni również funkcję prezesa zarządu. 

W najbliższej przyszłości planowana jest modernizacja kotłowni. Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły parowe oraz kocioł wodny.

 

MSE 

 

Ewa Szpejna 

Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.