Scroll

Droga S1. Proces konsultacji społecznych wariantu H rozpoczęty.

17 października 2013

Rozmowy nt. wykorzystania idei wariantu hybrydowego przy realizacji drogi ekspresowej S1 przechodzą na wyższy poziom. Inwestor, czyli GDDKiA Katowice, rozpoczął już proces konsultacji społecznych dla blisko 7 kilometrowego odcinka drogi, łączącego warianty A i C.

Idea wariantu hybrydowego dla drogi S1 została przedstawiona oficjalnie w lipcu br. jako rozwiązanie kompromisowe dla interesów lokalnych gmin, przedsiębiorstw oraz ekologów. W trakcie konsultacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we wrześniu br. wypracowany został ostateczny ślad drogi.

Realizacja drogi S1 z uwzględnieniem wariantu hybrydowego jest coraz bardziej realna. Bardzo nas to cieszy ponieważ my także potrzebujemy tej drogi. GDDKiA zdecydowała o rozpoczęciu procesu oficjalnego konsultowania wariantu H ze stroną społeczną. Wpłynęły już pozytywne opinie od przedsiębiorstw górniczych. Wiem, że przychylne temu rozwiązaniu są również zainteresowane gminy. Mam nadzieję, że konsultacje zakończą się jak najlepszym rezultatem – mówi Dariusz Dudek, przewodniczący komitetu społecznego PG SILESIA.

Za wariantem H oficjalnie opowiedziały się przedsiębiorstwa górnicze: PG SILESIA oraz KWK Brzeszcze, popierają go także m.in. władze gmin Miedźna, Bestwina i Brzeszcze. Pogłębiona ocena walorów przyrodniczych również przemawia za wyborem wariantu H. Zgodnie z opinią przyrodników utrata siedlisk przyrodniczych w wariancie H drogi S1 będzie mniejsza niż w wariancie A i C.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych dla nowo wyznaczonego odcinka drogi konieczne jest jeszcze przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej.

Ewa Szpejna

Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR