Scroll

Stanowisko PG SILESIA w sprawie planu budowy drogi ekspresowej S1

Czechowice – Dziedzice, 6 maja 2013

Planowane warianty drogi ekspresowej S1 (A,B,C,D), przechodząc przez obszary górnicze kopalń, naruszają ich interesy ekonomiczne.

W związku z tym PG SILESIA nie zgadza się z żadnym z wariantów proponowanych przez GDDKiA. PG SILESIA oczekuje propozycji wariantów alternatywnych, które nie kolidują z celami rozwojowymi kopalń posiadających obszary wydobywcze na terenach planowanej inwestycji.

Z proponowanych wariantów najbardziej inwazyjnym dla PG SILESIA jest wariant A. Wybór wskazanego wariantu naruszy interesy ekonomiczne i gospodarcze przedsiębiorstwa, zredukuje możliwość rozwoju kopalni, co bezpośrednio przełoży się na niestabilność zatrudnienia 1600 pracowników, którzy są jej filarem.

PG SILESIA jest prywatną kopalnią, w której część pracowników to równocześnie współwłaściciele. Sprawia to, że jesteśmy jednym z niewielu tego typu przedsiębiorstw w branży górniczej na skalę całego kraju. Nasi pracownicy, kierownictwo, partnerzy społeczni w ostatnich dwóch latach podjęli szereg działań, w tym również inwestycyjnych, mających na celu przywrócenie rentowności kopalni.

Dotychczasowe działania Zarządu PG SILESIA koncentrowały się na sukcesywnym rozwoju firmy. Przez pierwsze półtora roku wartość inwestycji przekroczyła 500 milionów złotych. W swojej działalności dążymy do tego, aby wykorzystując wieloletnie doświadczenie i tradycję stać się najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Aby tak się stało nie wystarczą jedynie maszyny górnicze najnowszej generacji i technologie w zakresie eksploatacji złóż - niezbędni są ludzie, którzy będą umieli je wykorzystać. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy mieli możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji. Dbamy o to, aby wykonywali swoją pracę w warunkach bezpiecznych i przyjaznych dla zdrowia. Dbamy też o przyszłe pokolenia, wybierając technologie przyjazne środowisku. To dlatego jesteśmy rozczarowani, że takie przedsiębiorstwa, jak nasze, są narażane na niestabilne warunki rozwoju, co uniemożliwia długoterminowe planowanie strategii biznesowej. Działania takie podważają atrakcyjność naszego regionu jako miejsca dla przyszłych inwestycji.

Obszar górniczy PG SILESIA obejmuje 21,36 km2, zasoby bilansowe to 503 mln ton, zasoby przemysłowe 127 mln ton. Wybór wariantu A drogi ekspresowej S1 z aktualnie proponowanymi przez GDDKiA rozwiązaniami technicznymi, ograniczy wydobycie milionów ton węgla z aktywnego w tej chwili obszaru górniczego Czechowice II oraz ograniczy dostęp do milionów ton węgla z bogatych zasobów geologicznych, których eksploatacja planowana jest na najbliższe dekady. Przed PG SILESIA kolejne inwestycje. Pod koniec bieżącego roku będziemy mieć oddane do ruchu dwie zaawansowane technologicznie ściany wydobywcze, nowy zbiornik na urobek, wyremontowane szyby oraz innowacyjną, przyjazną środowisku technologię wzbogacania węgla. Przeprowadzenie drogi S1 w wariancie A oznacza więc wyhamowanie inwestycji i rozwoju poprzez wygenerowanie bardzo dużej straty w zasobach PG SILESIA. Należy również podkreślić niezaprzeczalne straty moralne, społeczne i ekonomiczne dla jej pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

 

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.