Scroll

Czeska grupa EPH, właściciel PG Silesia, staje się jedną z największych europejskich spółek energetycznych w Europie Środkowej

15.01.2013

Czeska grupa EPH, właściciel PG Silesia, staje się jedną z największych europejskich spółek energetycznych w Europie Środkowej.

EPH nabywa 49% udziałów i kontrolę zarządczą w Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP), kluczowej europejskiej spółce działającej w sektorze gazowym. Transakcja o wartości 2.6 mld € – to największa w historii Republiki Czeskiej bezpośrednia inwestycja zagraniczna.

Energetický a průmyslový holding (“EPH”), podpisał z E.ON oraz GDF SUEZ umowę nabycia 100% ich parytetowej (50:50) spółki joint venture – Slovak Gas Holding (“SGH”) – za około 2.6 miliarda euro (około 66.5 miliarda koron czeskich). SGH posiada 49% udziałów i kontrolę zarządczą w Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP), spółce będącej wiodącym dostawcą gazu ziemnego w Europie. Rząd Republiki Słowackiej, właściciel pozostałych 51% udziałów w SPP, wcześniej wyraził swoje pełne poparcie dla transakcji i zgodę na jej przeprowadzenie.

“Jestem głęboko przekonany, że EPH jest najbardziej odpowiednim partnerem strategicznym dla rządu i dla SPP, a nasz wkład pozwoli spółce Slovenský plynárenský priemysel skutecznie stawić czoła negatywnym tendencjom w sektorze gazowym”, powiedział Daniel Křetínský, prezes i dyrektor generalny EPH. “W wyniku tej transakcji EPH staje się jedną z największych spółek energetycznych w Europie Środkowej i będzie nadal umacniać tę pozycję w miarę wdrażania swojej strategii rozwoju”, dodał Křetínský.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni.

Slovenský plynárenský priemysel to międzynarodowa spółka energetyczna, w pełni zintegrowana z europejskim systemem gazociągów. SPP jest liderem na rynku dostaw gazu ziemnego i wiarygodnym partnerem zarówno dla około 90% słowackich gospodarstw domowych, jak i dla klientów korporacyjnych. SPP obsługuje również, za pośrednictwem w pełni odseparowanego podmiotu o nazwie "eustream", kluczową międzynarodową trasę tranzytową, od wczesnych lat 70. służącą do dostarczania gazu ziemnego do Europy kontynentalnej. Spółka SPP, posiadająca swoją siedzibę w Bratysławie, zatrudnia około 4000 pracowników.

Więcej informacji na stronie www.epholding.cz

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

  • Energetický a průmyslový HOLDING (EPH) jest najważniejszym dostawcą ciepła w Republice Czeskiej i drugim największym czeskim producentem energii elektrycznej
  • EPH jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym obejmującym produkcję energii elektrycznej i cieplnej, ich dystrybucję i sprzedaż klientom końcowym, oraz obrót energią elektryczną i gazem
  • EPH zajmuje pozycję trzeciego największego producenta węgla w Niemczech (MIBRAG) i jest obecnie jedyną zagraniczną firmą produkującą węgiel w Polsce (PG Silesia)