Scroll

Zmiana na stanowisku prezesa PG SILESIA

06.12.2012

Czechowice-Dziedzice, 5 grudnia 2012 r.

PGSW dniu dzisiejszym doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu PG SILESIA. Ze stanowiska tego odchodzi Pan Jiři Paštika, a funkcję tę przejmuje Pan Michal Heřman.

Powodem tej zmiany jest zakończenie nadzorowanego przez pana Jiřiego Paštikę pierwszego etapu realizacji celów strategicznych PG SILESIA. Etap ten, obejmujący prace modernizacyjne i przygotowawcze, trwał od przejęcia kopalni w grudniu 2010 roku do kwietnia 2012 roku, kiedy ruszyło wydobycie ze ściany 160. W tym czasie PG SILESIA zrewitalizowała kopalnię, zakupiła nowoczesny sprzęt i technologie oraz podwoiła zatrudnienie, a także w istotny sposób zwiększyła produkcję.

„Jiři istotnie przyczynił się do wznowienia działalności SILESII, która jest pierwszym etapem wieloletniego procesu jej rewitalizacji. Pomógł przekształcić niedochodową kopalnię, która była na skraju zamknięcia w nowoczesną i efektywną spółkę. Teraz przed Jiřim stoją nowe wyzwania w ramach EP Industries, a jego obowiązki przejmie Michal Heřman” – powiedział Tomaš David, Przewodniczący Rady Nadzorczej PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.