Scroll

PG SILESIA zawarła kontrakt na dostawę drugiego kompleksu ścianowego

25.10.2012

Czechowice-Dziedzice, 25 października 2012 r.

25 października 2012 roku PG SILESIA zawarła umowę na dostawę drugiego kompleksu ścianowego. Sprzęt do kopalni w Czechowicach – Dziedzicach dostarczy FAMUR, a łączna wartość kontraktu wyniosła 77,2 mln zł. Dostawy urządzeń zostaną zakończone do 31 maja 2013 roku.

Umowa z firmą FAMUR – wiodącym producentem maszyn dla górnictwa – dotyczy dostawy kompleksu ścianowego, w którego skład wejdą m.in.: kombajn ścianowy FS400/3,3, 170 sztuk sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej FAZOS 14/34, przenośnik zgrzebłowy ścianowy i podścianowy NOWOMAG oraz wyposażenie elektryczne. Ponadto, kompleks wyposażony zostanie w elementy systemu informatycznego e-kopalnia, pozwalającego na zdalny nadzór i diagnostykę stanu technicznego maszyn górniczych.

Inwestycja ta jest częścią drugiego etapu realizacji celów strategicznych PG SILESIA. Pierwszy etap, obejmujący prace modernizacyjne i przygotowawcze, trwał od przejęcia kopalni w grudniu 2010 roku do kwietnia 2012 roku, kiedy ruszyło wydobycie ze ściany 160. W tym czasie PG SILESIA zrewitalizowała kopalnię, zakupiła nowoczesny sprzęt i technologię oraz podwoiła zatrudnienie. Nakłady inwestycyjne oraz przedprodukcyjne koszty operacyjne osiągnęły łączny poziom ok. 520 mln zł.

Drugi etap, mający na celu zwiększenie produkcji, obejmuje m.in. przygotowanie kolejnej ściany do eksploatacji. Ponadto zakończony zostanie remont skipu oraz powstanie podziemny zbiornik węgla o pojemności 5 tys. ton. Wydobycie ma wzrosnąć z 5 do 10 tysięcy ton na dobę, a eksploatacja będzie prowadzona równolegle z dwóch ścian. Zakończenie tego etapu i stabilizacja poziomu produkcji planowane są do końca 2013 roku.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.