Scroll

Nowy ZUZP dla pracowników PG SILESIA podpisany

20.07.2012

Czechowice-Dziedzice, 19 lipca 2012 r.

Nowy ZUZP dla pracowników PG SILESIA podpisany

19 lipca 2012 Zarząd oraz działające w Spółce Związki Zawodowe podpisały Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PG SILESIA. Od 1 września 2012 roku, zaraz po procesie rejestracji Układu przez Okręgową Inspekcję Pracy, Spółka będzie dysponować nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu wynagradzania i zatrudniania pracowników.

Przedstawiciele Zarządu Spółki oraz wszystkie działające w niej Związki Zawodowe rozpoczęły negocjacje nowego układu zbiorowego pracy już w grudniu 2010 roku, zaraz po przejęciu kopalni. Ze społecznego punktu widzenia był to jeden z najważniejszych dziejących się w Spółce procesów. Nowy ZUZP zastąpił dotychczasowe uregulowania obowiązujące pracowników. Część z nich obowiązywały zasady poprzedniego pracodawcy, czyli KW S.A., nowo zatrudnianych obowiązywał już Regulamin Wynagradzania PG SILESIA. Po wejściu w życie uzgodnionych regulacji wszyscy Pracownicy zostaną objęci tymi samymi zasadami. 

„Przystąpiliśmy do rokowań z dużą odpowiedzialnością i wolą uzgodnienia treści ZUZP. Jak to zwykle bywa, ostateczne porozumienie jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami Pracowników i możliwościami firmy, tradycją i wymaganiami, jakie stawia przed nami rynek. Wierzę jednak, że jest to racjonalny kompromis, korzystny i dla Pracowników, i dla Spółki. – powiedział w czasie uroczystego podpisania ZUZP Jiří Paštika, Prezes Zarządu PG SILESIA.

„Nasza firma to międzynarodowa spółka, mówi się w niej trzema językami. Cieszę się, że nam, w czasie prac nad tym dokumentem, udało się znaleźć jeden wspólny język” – dodał Dariusz Dudek, przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy PG SILESIA. 

Duży nacisk został położony na motywacyjny charakter systemu wynagradzania i premiowania, i w tym obszarze zaszła największa zmiana jakościowa. Pracownicy będą otrzymywać wynagrodzenie według taryfikatora stanowisk pracy oraz powiązanej z nim tabeli wynagrodzeń zasadniczych. W zależności od zajmowanego stanowiska pracownicy będą także objęci jednym z dwóch wariantów premiowych, różniących się czasem rozliczenia premii (miesięczny, kwartalny). Uporządkowane zostały także zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia. Nowością jest nagroda z zysku, ściśle powiązana z wynikami Spółki, która zastąpiła dotychczasową „czternastą pensję”.

Dokument ten w partnerski sposób reguluje również kwestie współpracy pracodawcy i związków zawodowych.  

„Nowy system został maksymalnie uproszczony i promuje efektywność pracy. Przy układzie skonstruowanym w tak nowoczesny sposób udało nam się jednocześnie zachować specyfikę pracy w górnictwie. Nie waham się powiedzieć, że nasz układ zarówno co do kształtu jak i szczegółowych rozwiązań jest dokumentem nowatorskim i będzie skutecznie wspierał realizację celów biznesowych spółki” – wyjaśnił Arkadiusz Kawecki, Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych oraz przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego PG SILESIA . 

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.