Scroll

PG SILESIA wznowiła wydobycie węgla

09.05.2012

Czechowice-Dziedzice, 9 maja 2012 r.

PG SILESIA wznowiła wydobycie węgla

W kwietniu 2012 roku PG SILESIA – spółka zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego – wznowiła eksploatację węgla w Czechowicach-Dziedzicach. Przeróbka węgla ruszyła 7 maja. Aktualnie prowadzone są ostatnie testy pracy maszyn, urządzeń oraz systemów wchodzących w skład infrastruktury wydobywczej w pierwszej ścianie kopalni. PG SILESIA planuje eksploatację wysokiej jakości surowca na poziomie około 3 mln ton brutto rocznie. Wydobywany węgiel przeznaczony jest zarówno dla sektora energetycznego, jak i do sprzedaży detalicznej.

Spółka PG SILESIA – należąca do czeskiej grupy Energetický a průmyslový holding a.s. (EPH) – przejęła kopalnię KWK Silesia w grudniu 2010 roku. Od momentu akwizycji, inwestor dokonał wiele istotnych zmian, których celem była modernizacja kopalni oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy górników. Suma nakładów finansowych przeznaczonych na modernizację kopalni od 2010 roku wyniosła 108 mln euro. W trakcie realizacji są kolejne inwestycje, w tym modernizacja skipu, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2013 roku. Ponadto, rozpisany został przetarg na budowę podziemnego zbiornika węgla oraz dostawę drugiego kompleksu ścianowego. PG SILESIA planuje również przywróceniu wartości użytkowych terenów pogórniczych.

„Naszym priorytetem jest prowadzenie wydobycia z zachowaniem najwyższych standardów efektywności i bezpieczeństwa pracy górników. W związku z tym, od przejęcia kopalni w grudniu 2010 roku konsekwentnie inwestujemy w nowoczesne rozwiązania. Wielomilionowe nakłady, które ponieśliśmy zwłaszcza od początku 2011 roku dotyczyły głównie modernizacji kopalni i prac przygotowawczych do wydobycia. Zainwestowaliśmy między innymi w sprzęt wysokiej jakości renomowanych producentów, który pomoże nam osiągnąć planowany próg wydajności wydobycia. Aktualnie planujemy pozyskiwać około 5 tysięcy ton węgla na dobę, natomiast już jesienią przyszłego roku wydobycie ma wzrosnąć do 10 tysięcy ton na dobę. Docelowo oczekujemy eksploatacji na poziomie około 3 milionów ton brutto rocznie” – powiedział Jiři Paštika, dyrektor generalny i prezes zarządu PG SILESIA.

Ściana 160 w pokładzie 315 i 314/2 w partii Wschód w kopalni węgla kamiennego Silesia została oddana do użytku w dniu 19 kwietnia 2012 roku na mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

„Naszym celem jest przekształcenie kopalni Silesia w dochodową i korzystającą z nowoczesnych technologii firmę. Od daty przejęcia firmy dokonaliśmy wielu znaczących inwestycji – w tym między innymi w nowoczesny sprzęt. Ponadto, zmodernizowaliśmy zakład przeróbki mechanicznej węgla, wyremontowaliśmy budynek administracji oraz uporządkowaliśmy otaczającą go infrastrukturę. W planach mamy kolejne inwestycje. Wierzymy, że możemy stać się liczącym się przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce i liderem polskiego sektora górniczego w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy” – powiedział Thoralf Klehm, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych  PG SILESIA.

W lutym 2012 roku PG SILESIA nawiązała współpracę z Politechniką Śląską w obszarze badawczym, edukacyjnym oraz kadrowym. Dotyczy ona kształcenia pracowników PG SILESIA na studiach wyższych oraz doktoranckich i podyplomowych, uzgadniania tematów prac badawczych i magisterskich, prezentowania i propagowania osiągnięć, a także organizowania stałych szkoleń i kursów specjalistycznych. Istotnym aspektem zawartego porozumienia jest także współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów uczelni, organizacji praktyk oraz rekrutacji wśród studentów w ramach aktualnych potrzeb kadrowych PG SILESIA.

PGS

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.