Scroll

PG SILESIA i Politechnika Śląska podpisały umowę o stałej współpracy w obszarze badawczym.

23.02.2012

23 lutego w siedzibie Przedsiębiorstwa Górniczego ”SILESIA” Sp. z o.o. doszło do podpisania porozumienia w celu nawiązania stałej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym oraz kadrowym pomiędzy PG SILESIA a Politechniką Śląską. Umowę sygnowali: rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik oraz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PG SILESIA Jiří Paštika i Dyrektor Wykonawczy ds. Transformacji Aleš Dobeš. W spotkaniu uczestniczyli także prof. Vojtech Dirner i Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński.

W ramach zawartej umowy strony będą współpracować w zakresie kształcenia pracowników PG SILESIA na studiach wyższych oraz doktoranckich i podyplomowych, uzgadniania tematów prac badawczych oraz magisterskich, prezentowania i propagowania osiągnięć, a także organizowania stałych szkoleń i kursów specjalistycznych. Istotnym aspektem zawartego porozumienia jest także współdziałanie w zakresie zatrudniania absolwentów uczelni, organizacji praktyk oraz propagowanie wśród studentów aktualnych potrzeb kadrowych PG SILESIA. Dodatkowo strony wyraziły chęć do podejmowania wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych (w tym unijnych) umożliwiających efektywną i partnerską współpracę.

Współpraca z Politechniką Śląską jest dla nas kwestią niezwykle ważną. Oprócz standardowej współpracy pragniemy również wymieniać doświadczenia w zakresie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju kompetencji. Zważywszy na fakt, że kopalnia jest swoistym inkubatorem nowych technologii, pragniemy podejmować wspólne przedsięwzięcia badawcze, co niewątpliwie przyniesie wymierne korzyści zarówno dla PG SILESIA jak i Politechniki Śląskiej. – powiedział Aleš Dobeš, sprawujący nadzór nad wykonaniem postanowień porozumienia ze strony PG SILESIA.

Z kolei Rektor Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownik stwierdził, iż współpraca z PG SILESIA jest okazją do wykorzystania wiedzy i doświadczeń naszych naukowców w przemyśle.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.