Scroll

PG SILESIA zawarła umowę na modernizację wyciągu szybowego

01.12.2011

Czechowice-Dziedzice, 1 grudnia 2011 r.

PG SILESIA zawarło umowę na modernizację wyciągu szybowego

30 listopada 2011 roku PG SILESIA zawarła umowę na modernizację górniczego wyciągu szybowego. Wykonawcą prac będzie Konsorcjum, którego liderem jest firma SIEMAG TECBERG Polska Sp. z o.o. Koszt inwestycji sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

W ramach tej umowy Konsorcjum wykona dokumentację projektową oraz modernizację wyciągu szybowego nr 2. W ciągu kolejnych 10 lat będzie również świadczyć usługi serwisowe. Zakres prac zawiera także uzyskanie wszystkich wymaganych zezwoleń, opinii i dopuszczeń w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, a także nadzór autorski nad inwestycją.

Wyciąg szybowy to rodzaj windy transportowej, łączącej dół kopalni z jej powierzchnią. Jest to jedno z najbardziej newralgicznych miejsc w każdej kopalni. Od jego przepustowości zależy, jaka ilość urobku zostanie wydobyta, a ten z kolei fakt ma bezpośredni wpływ na wydajność.

„To niezwykle ważny etap prac modernizacyjnych. Od jego powodzenia zależy osiągnięcie zakładanego na 2013 rok wydobycia na poziomie 3 mln ton brutto rocznie. Z tego powodu do realizacji tej inwestycji zaangażowana została firma z międzynarodowym doświadczeniem, gwarantująca nowoczesne rozwiązania.” – powiedział Jiři Paštika, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu PG SILESIA.

Prace projektowe rozpoczną się na początku grudnia b.r., a sama przebudowa wyciągu na początku lutego 2012 roku. Projekt ma się zakończyć w ciągu 21 miesięcy. Koszt inwestycji sięga kilkudziesięciu milionów złotych.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.