Scroll

PG SILESIA zawarła kolejną umowę na dostawę dwóch kombajnów chodnikowych

04.07.2011

PG SILESIA ma przyjemność poinformować, że 1 lipca 2011 roku zawarła umowę na dostawę dwóch kombajnów chodnikowych typu MR 340X Ex. Sprzęt do kopalni dostarczy firma Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o. Dostawę pierwszego kombajnu przewidziano na sierpień, a drugiego na październik b.r.

W PG SILESIA pracują już dwa kombajny chodnikowe. Dwa nowo zakupione kombajny pozwolą zintensyfikować prace przygotowawcze zmierzające do udostępnienia kolejnych ścian wydobywczych.

Jak zapewnia SANDVIK, kombajn MR 340X Ex jest najnowocześniejszym kombajnem chodnikowym w swojej klasie. Ze względu na wyjątkowo dużą elastyczność w zakresie możliwości wykorzystania do prac podziemnych, maszyna ta gwarantuje maksymalną sprawność i rentowność. Zapewnia również najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy dzięki systemom zapobiegania zapłonowi metanu.

„Konsekwentnie inwestujemy w jakość i bezpieczeństwo pracy. Tym razem oddajemy w ręce naszych pracowników nowoczesny sprzęt od firmy SANDVIK. Co więcej, nasz partner zapewni również przeszkolenie załogi oraz kompleksowe wsparcie techniczne w pierwszych miesiącach użytkowania kombajnów” – powiedział Jiři Paštika, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.