Scroll

PG SILESIA inwestuje w wyposażenie nowej generacji żeby rozpocząć eksploatację pierwszej nowej ściany wydobywczej w marcu 2012 roku

08.06.2011

Marzec 2012 roku to przełomowa data dla funkcjonującego blisko pół roku na polskim rynku Przedsiębiorstwa Górniczego ”SILESIA”. W tym czasie ruszy eksploatacja pierwszej nowej ściany 160, a zakładany średni poziom wydobycia węgla z tej ściany ma wynieść 4,5 tys. ton na dobę. Poziom zatrudnienia, który spółka planuje osiągnąć w tym czasie to 1300 osób.

Zarząd PG SILESIA już od chwili przejęcia kopalni podkreśla, że zarówno dla niego, jak i dla czeskiego inwestora – grupy EPH (Energetický a průmyslový holding) priorytetem jest stworzenie firmy o najwyższych standardach bezpieczeństwa pracy oraz inwestującej w nowoczesne rozwiązania. Wielomilionowe inwestycje, które miały miejsce od początku bieżącego roku, dotyczyły głównie modernizacji kopalni i prac przygotowawczych do wydobycia. Zgodnie z planem robót przygotowawczych w SILESII już pracują dwa kombajny chodnikowe, które drążą wyrobiska korytarzowe. 1 czerwca b.r. PG SILESIA zawarło z Grupą FAMUR kontrakt na leasing finansowy wraz z dostawą kompleksu wydobywczego. Tym samym spółka zrealizowała kolejny etap prac na drodze do rozpoczęcia eksploatacji pierwszej nowej ściany wydobywczej, planowanej na marzec 2012 roku. Planowane w tym czasie całkowite wydobycie brutto zakłada 5,7 tys. ton na dobę, z czego aż 4,5 tys. ton pochodzić będzie ze ściany 160. Docelowo PG SILESIA będzie wydobywać węgiel w skali 3 miliony ton brutto na rok.

W skład tego kompleksu ścianowego najnowszej generacji wejdą m.in.: kombajn ścianowy FS 400, 170 sekcji zmechanizowanej obudowy ścianowej FAZOS 14/41, przenośnik zgrzebłowy ścianowy i podścianowy NOWOMAG oraz wyposażenie elektryczne. Szczególnie istotnym elementem zamówionego przez PG SILESIA kompleksu wydobywczego jest obudowa ścianowa FAZOS 14/41, która została zaprojektowana do zróżnicowanych warunków górniczo-geologicznych. Jest to pierwsza na polskim rynku obudowa o bardzo dużym zakresie pracy, obejmującym od 1,6 do 4 metrów wysokości ściany, niewymagająca zastosowania nadstawek na spągnicach oraz stosowania przedłużacza mechanicznego na stojaku hydraulicznym.

Kompleks wyposażony zostanie w elementy systemu informatycznego e-kopalnia, pozwalającego na zdalny nadzór i diagnostykę stanu technicznego maszyn górniczych. Ten zaawansowany technologicznie sprzęt wspomaga prawidłowe kierowanie stropem eksploatowanej ściany.

Wyposażenie kopalni w nowy sprzęt i technologie to nie jedyny aspekt, na którym spółka się koncentruje. Cały czas trwają przyjęcia wykwalifikowanych pracowników na stanowiska górnicze. Systematyczny wzrost zatrudnienia odzwierciedlają następujące dane:

  • Grudzień 2010 roku - 731 pracowników (przejętych przez PG SILESIA 10 grudnia 2010 roku),
  • Maj 2011 roku – 923 pracowników,
  • Marzec 2012 roku – planowany poziom zatrudnienia to około 1300 pracowników.

„Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wykwalifikowany personel to najważniejsza inwestycja. Chcemy być rentowną i efektywną firmą, a nie osiągniemy tego celu bez wyspecjalizowanej i zmotywowanej załogi. Dlatego naszym pracownikom chcemy zapewnić nie tylko najlepsze technologie i sprzęt, ale również stabilne i bezpieczne miejsca pracy oraz odpowiednią do niej motywację. Mówiąc o marcu 2012 roku, jako początku pełnego wydobycia w PG SIELSIA, wzięliśmy pod uwagę wszystkie te aspekty” – powiedział Jiří Paštika, Dyrektor Generalny i Członek Zarządu PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.