Scroll

PG SILESIA kontynuuje zatrudnianie nowych pracowników

11.05.2011

PG SILESIA ma przyjemność poinformować, że na dzień dzisiejszy stan zatrudnienia osiągnął 918 osób. Od 10 grudnia 2010r., kiedy PG SILESIA przejęło 731 pracowników od spółki Kompania Węglowa, zatrudnienie w PG SILESIA wzrosło już o 187 osób.

Większość nowo przyjętych pracowników stanowią pracownicy dołowi. Całkowita liczba osób pracujących w PG SILESIA pod ziemią to 661 pracowników.

Jiří Paštika, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny PG SILESIA, komentuje stan zatrudnienia i plany: „W nawiązaniu do kontynuacji prac przygotowawczych do wydobycia węgla stopniowo przyjmujemy nowe osoby, głównie na stanowiska robotnicze (górnicy, mechanicy, elektrycy) do pracy pod ziemią i na powierzchni zakładu. Przewidujemy, iż pod koniec maja liczba zatrudnionych w PG SILESIA zbliży się do 1000 osób. Oczekuję, ze pod koniec roku będziemy zatrudniać ponad 1100 osób. Uważam, iż to będzie nadal stanowić wymierną korzyść dla lokalnej społeczności, wielu pracowników PG SILESIA pochodzi z bliskiej okolicy naszej firmy. Rozpoczęliśmy rownoczesnie program współpracy z polskimi i czeskimi uniwersytetami technicznymi i staramy sie o pozyskanie najlepszych absolwentów odpowiednich kierunków.”

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.