Scroll

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) komentuje kupno kopalni Silesia za pośrednictwiem spółki córki PG SILESIA

06.04.2011

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) jest świadomy spekulacji niektórych mediów w temacie sprzedaży polskiej kopalni węgla kamiennego spółce PG SILESIA, która jest częścią grupy EPH.

EPH nie może komentować wydarzenia lub procesów, które wiążą się z stroną sprzedająca, tzn. z spółką Kompania Węglowa.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING uważa za potrzebne stanowczo zaprzeczyć niektórym spekulacjom.

Przede wszystkim potrzebne jest podkreślić, iż Kompania Węglowa starała się kopalnie sprzedać już od 2007r. a dwa razy nie udało się jej z powodu rezygnacji potencjalnego kupującego.

Z powodzeniem zakończyła się dopiero trzecia próba sprzedaży kopalni firmie PG SILESIA. Ta transakcja została sfinalizowana w grudniu 2010r., po więcej niż rok trwającym procesie sprzedaży.

Jeżeli proces sprzedaży do rąk spółki PG SILESIA nie zakończyłby się sukcesem, zarząd firmy Kompania Węglowa był gotów kopalnie zamknąć – z wszystkimi negatywnymi skutkami, które likwidacja kopalni przyniosłaby.

Przetarg na sprzedaż kopalni Silesia, wynikiem którego była jej sprzedaż do rąk PG SILESIA, był całkowicie przejrzysty. Umowę o sprzedaży zatwierdziły wszystkie organy strony sprzedającej, tzn. jak Zarząd i Rada Nadzorcza, jak również Walne Zgromadzenie spółki Kompania Węglowa. Z tego można wnioskować, iż cena sprzedaży była uzasadniona i w pełni odpowiadała sytuacji, w której kopalnia Silesia znajdowała się.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, za pośrednictwem spółki córki PG SILESIA, zakupił kopalnie Silesia mając na celu jej rozwój i zapewnienie długofalowej perspektywy dla wszystkich pracowników kopalni. PG SILESIA już zaczęła ambitny program inwestycyjny, jak również zaczęła prace mające na celu wznowienie wydobycia. W przeciągu trzech lat planuje zainwestować 100-150 milionów EUR do modernizacji kopalni tak, żeby osiągnęła wydobycie na poziomie około 3 milionów ton brutto rocznie.

 

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.


PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.