Scroll

PG SILESIA informuje o zwiększeniu ilości zasobów przemysłowych węgla kamiennego złoża Silesia

17.02.2011

PG SILESIA ma przyjemność poinformować, ze zgodnie z decyzja Ministra Środowiska zostało przeklasyfikowanych 83,913 mln ton zasobów geologicznych złoża Silesia.

Minister Środowiska wydal decyzje na przeklasyfikowanie części zasobów bilansowych nieprzemysłowych PG SILESIA do zasobów bilansowych przemysłowych w ilości 82,565 mln ton oraz części zasobów pozabilansowych grupy A do zasobów bilansowych w ilości 1,348 mln ton. Łącznie przeklasyfikowano 83,913 mln ton zasobów geologicznych. Aktualne zasoby przemysłowe PG SILESIA wynoszą 131,5 mln ton.

Przeklasyfikowanie części zasobów geologicznych jest podstawą do zbudowania kompleksowego modelu eksploatacji i ustalenia spodziewanego wyniku finansowego oraz precyzyjnego wskazania rejonów, które objęte zostaną wpływami eksploatacji górniczej w okresie koncesyjnym poprzez PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.