Scroll

PG SILESIA zawarła umowę na kupno oraz dostawę dwóch kompletów maszyn i urządzeń współpracujących z kombajnami chodnikowymi

31.01.2011

PG SILESIA ma przyjemność poinformować, ze zrealizowała następne zakupy inwestycyjne, które są istotne dla wykonania prac przygotowawczych do udostepnienia pierwszej nowej ściany wydobywczej.

W dniu 28 stycznia 2010 r. spółka zawarła umowę kupna/sprzedaży z firmą BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach na dostawę dwóch kompletów maszyn i urządzeń przeznaczonych do współpracy z zakupionymi wcześniej kombajnami chodnikowymi, o łącznej wartości ponad 4 miliony złotych netto. Zestawy tych urządzeń zostaną dostarczone do PG SILESIA na przełomie 1 i 2 kwartału 2011r. Przedmiotem zawartej umowy są również gwarancje na pojedyncze elementy kompletów, montaż i szkolenia obsługi i służb utrzymania ruchu tych urządzeń.

W ramach swoich obowiązków giełdowych sprzedający w dniu dzisiejszym poinformował o obligatoryjnych parametrach tej transakcji handlowej.

„Jest to druga umowa, która zawarliśmy w tym miesiącu, z firmą BUMECH S.A. Gwarantuje ona dla PG SILESIA dostawę kompletnego wyposażenia elektrycznego i mechanicznego zespołów urabiających (kombajnów) do drożenia wyrobisk korytarzowych, zgodnie z naszym planem prowadzenia robot przygotowawczych”, podkreślił w swoim komentarzu Jiří Paštika, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny PG SILESIA.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.