Scroll

PG SILESIA realizuje następny krok w ramach planu prac przygotowawczych

20.01.2011

PG SILESIA ma przyjemność poinformować, że podpisała kolejną umowę istotną dla udostępnienia pierwszej ściany wydobywczej.

W dniu 19 stycznia 2011 r. spółka zawarła umowę na wykonanie wyrobisk związanych z udostępnieniem i rozcinką ściany wydobywczej z firmą Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Planowane zakończenie robót nastąpi do 11 miesięcy od dnia udostępnienia miejsca wykonywania robót. Finansowa wartość umowy przekracza kwotę 17 milionów złotych netto.

„Umowa zawarta z Bytomskim Zakładem Usług Górniczych dotyczy tylko przygotowania ściany do eksploatacji. Jednak po zakupach inwestycyjnych PG SILESIA ogłoszonych w tym miesiącu, działania te są potrzebnym krokiem na naszej drodze do wydobywania węgla z pierwszej nowej ściany. Wierzymy, że współpraca naszych pracowników przy tym zadaniu z doświadczonym w tej dziedzinie kontrahentem przebiegnie sprawnie i pomyślnie dla obu stron”, skomentował Jiří Paštika, Członek Zarządu i Dyrektor Generalny PG SILESIA.

PGS  PGS

w lewo jest Piotr Achtelik, Prezes BZUG, w prawo Jiri Pastika, Dyrektor Generalny PG SILESIA

Aleš Gavlas

Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

PG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA” Sp. z o.o.) jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. będzie produkować wysokiej jakości węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego, PG SILESIA będzie sprzedawać gaz kopalniany, kamień do celów budowlanych, a także dostarczać rozwiązania w zakresie ekologicznego składowania minerałów energetycznych (popiołu i pyłów dymnicowych).

Spółka aktualnie eksploatuje i modernizuje głębinową Kopalnię Węgla Kamiennego "Silesia", zlokalizowaną w obszarze górniczym Czechowic-Dziedzic około 30 km od granicy polsko-czeskiej, z zasobami bilansowymi przekraczającymi 500 milionów ton węgla niskosiarkowego.

PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym. Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA należy bezpośrednio do pracowników.

Dalsze informacje o PG SILESIA są dostępne na stronach www.pgsilesia.pl

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, jej dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem, a także w branży wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, której udziałowcem jest również koncern energetyczny CEZ, grupa rocznie eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.