Scroll

PG SILESIA przejęła kopalnię Silesia

09.12.2010

PG SILESIA i Kompania Węglowa podpisały w dniu dzisiejszym Umowę Rozporządzającą związana ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II „Silesia”. W wyniku podpisania wymienionych dokumentów transakcja została sfinalizowana i PG SILESIA, należąca do grupy Energetický a průmyslový holding, w pełni przejęła wszystkie operacje KWK Silesia.

W ramach umowy, koncesja wydobywcza dla KWK Silesia została przeniesiona z Kompanii Węglowej na rzecz PG SILESIA. Transakcja została zakończona po niemal 6-ciu miesiącach od podpisania Warunkowej Umowy Sprzedaży w czerwcu 2010r. Pierwszą ofertę zakupu kopalni PG SILESIA złożyła w październiku 2009r.

KWK Silesia znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach, około 30 km od granicy czeskiej i posiada rezerwy bilansowe przekraczające 500 milionów ton niskosiarkowego węgla energetycznego.
 
Przed ostatecznym przejęciem kopalni, PG SILESIA zawarło Umowę Społeczną z wszystkimi pięcioma organizacjami związków zawodowych. Umowa Społeczna gwarantuje każdemu z 738 pracowników KWK Silesia kontynuacje umowę o prace oraz zarobki na poziomie nie niższym od dotychczasowego.

„Pomyślne zakończenie transakcji sprzedaży, pierwszej tego rodzaju w Polsce, otwiera długofalową perspektywę rozwoju dla kopalni Silesia” powiedział Tomáš David, Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Energetycznego grupy Energetický a průmyslový holding, pełniący również obowiązki Dyrektora Generalnego PG SILESIA. „Naszym celem jest przekształcenie kopalni Silesia w dochodową i korzystającą z nowoczesnych technologii firmę, która zabezpieczy przyszłość i miejsca pracę dla wszystkich pracowników. Wierzę, że możemy stać się jednym z liderów polskiego sektora górniczego w zakresie wydajności oraz bezpieczeństwa pracy.”

„Dobiega końca realizacja projektu o dużej skali złożoności, która pokazuje jak trudno dokonać kupna - sprzedaży kopalni węgla kamiennego. Mimo, że obie strony wykazały maksymalne zaangażowanie,     to pierwsza taka transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi Ruch Silesia kopalni Brzeszcze-Silesia, pokazała jak dużo trzeba było rozwiązać nieznanych wcześniej problemów. Nowym właścicielom kopalni życzę przede wszystkim górniczego  szczęścia, załodze zaś zadowolenia   z   pracy
w nowej firmie. Z uwagą i ciekawością będziemy się przyglądać rozwiązaniom, które zastosuje Przedsiębiorstwo Górnicze ’SILESIA’. Od każdego można się wiele nauczyć, ponieważ prowadzone rozmowy pokazały, że mamy do czynienia z profesjonalistami i ludźmi bardzo kreatywnymi. Naszym partnerom z drugiej strony stołu negocjacyjnego chciałbym podziękować za duże zaangażowanie i wolę dobrej współpracy,” skomentował to wydarzenie Jacek Korski, Wiceprezes Zarządu Kompanii Węglowej SA.
 
Przedstawiciel organizacji związków zawodowych działających przy KWK SILESIA, Dariusz Dudek, przewodniczący NZZ Solidarność, dodaje:    „Zawarta    Umowa   Społeczna   to    kompromis     pomiędzy     oczekiwaniami     Strony     Społecznej   (a więc załogi)  
a   oczekiwaniami i możliwościami inwestora. Najważniejsza dla nas jest gwarancja zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz odpowiedni poziom wynagrodzenia, a te zostały wpisane w treść Umowy Społecznej. Strona Społeczna uznaje podpisanie Umowy Społecznej za sukces, który gwarantuje rozwój, stabilizację oraz lepszą przyszłość dla kopalni Silesia.”

Energetický a průmyslový holding, wiodący strategiczny inwestor w sektorze energetycznym, górniczym i przemysłowym, uważa Polskę za bardzo atrakcyjny rynek z potencjałem długookresowego rozwoju. “W ciągu najbliższych trzech lat zamierzamy zainwestować 100-150 milionów euro w modernizację kopalni oraz jej działalności w celu osiągnięcia wydobycia na poziomie ok. 3 milionów ton brutto rocznie. To doprowadzi również do stworzenia znaczącej liczby nowych miejsc pracy,” dodaje Tomáš David.

Aleš Gavlas
Dyrektor Wykonawczy ds. Komunikacji i Public Relations
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.oPG SILESIA (Przedsiębiorstwo Górnicze ’SILESIA’ Sp. z o.o.) jest w pełni prywatnym przedsiębiorstwem, będącym współwłasnością grupy Energetický a průmyslový holding oraz pracowników  PG SILESIA,  utworzonym  w  celu  złożenia  oferty  na  zakup  KWK  Silesia
w przetargu ogłoszonym 15 września 2009 r.  PG SILESIA wygrało przetarg i 29 czerwca 2010 r. zawarło z Kompanią Węglową Warunkową Umowę Sprzedaży.

Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, przemyśle i górnictwie. Przedsiębiorstwa należące do grupy działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, ich dystrybucji oraz sprzedaży klientom końcowym, obrotu energią elektryczną, cieplną i gazem (źródła grupy dysponują ogółem 1400 MWe mocy elektrycznej i 5664 MWt mocy cieplnej, produkcja energii elektrycznej w zasobach energetycznych holdingu wynosi rocznie ogółem 5,4 TWh i produkcja ciepła 22 PJ).  Za pośrednictwem MIBRAG, swojej niemieckiej spółki zależnej, współposiadanej z spółką ČEZ a.s., grupa produkuje rocznie 20 milionów ton węgla brunatnego.

Kompania Węglowa SA to największa firma produkująca węgiel energetyczny w Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi 15 kopalń i 5 zakładów specjalistycznych. Roczne wydobycie węgla wynosi 42 miliony ton. Ponad 50 procent węgla wykorzystywanego w energetyce zawodowej w Polsce pochodzi z Kompanii. Firma zatrudnia ponad 61 tysięcy osób.