Scroll

Spółka grupy ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING podpisała warunkową umowę kupna sprzedaży Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia"

29.06.2010

Spółka wydobywcza Kompania Węglowa oraz spółka PG Silesia (Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA" Spółka z o.o.) podpisały dziś warunkową umowę kupna-sprzedaży Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia". Kompania Węglowa jest właścicielem kopalni KWK Silesia. Spółka PG Silesia należy do czeskiej grupy ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH).

Zamknięcie transakcji zależy od zgody odpowiednich urzędów antymonopolowych oraz spełnienia kilku innych warunków. Strony umowy uzgodniły, że cena kupna nie zostanie podana do wiadomości publicznej. Spółka PG Silesia uczestniczyła w przetargu na sprzedaż kopalni KWK Silesia od połowy 2009 roku. Swoją ofertę do przetargu na kupno kopalni Silesia złożyła w październiku ubiegłego roku. Kopalnia KWK Silesia znajduje się około 30 km od granicy z Czechami. Złoża bilansowe węgla kamiennego wynoszą ponad 500 mln ton.

„Jesteśmy zadowoleni, że transakcja powoli się finalizuje," powiedział Jacek Korski, wiceprezes zarządu Kompanii Węglowej. „Nie obawiamy się konkurencji nowego podmiotu. Będziemy z uwagą przyglądać się nowym rozwiązaniom zaproponowanym przez inwestora strategicznego spółki PG Silesia."

„W kopalni Silesia planujemy inwestycje rzędu setek milionów polskich złotych w najnowocześniejsze technologie wydobywcze i w ogólną modernizację kopalni. Pociągnie to za sobą nie tylko wzrost wydobycia, ale również zasadniczą poprawę warunków pracy górników w kopalni Silesia," oświadczył Tomáš David, dyrektor ds. rozwoju sektora energetycznego w grupie kapitałowej ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING. „Wierzę, że dzięki naszym inwestycjom uda nam się utrzymać aktualny stan zatrudnienia w kopalni Silesia, przy czym w przyszłości planujemy dalszy rozwój kopalni i zatrudnienie nowych górników," dodaje David. ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) to strategiczny inwestor w sektorze energetycznym działający z perspektywą długookresową. Do grupy należy ponad 25 przedsiębiorstw działających w branży produkcji energii elektrycznej i ciepła, handlu i dystrybucji energii elektrycznej, dostarczania prądu użytkownikom końcowym, w przemyśle elektromaszynowym, instalacji elektro-energetycznych i innych branżach.